درباره

دکتر شبنم شریفی میلانی

دندانپزشک

دارای بورد تخصصی ترمیمی و زیبایی

عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران

عضو انجمن متخصصین زیبایی آمریکا AACD

 

   

   
   

Copyright2011, www.dr-sh-milani.com, All Right Reserved

Customer's Docs / Online Camera